Rada Klubu po wyborach 13.10.2016 i ukonstytuowaniu się w dniu 17.10.2016:

  1. Jacek Płonczyński - przewodniczący Rady (prezes).
  2. Stefan K. Rzonca – v-ce prezes d.s. organizacyjno-prawnych.
  3. Jerzy Mikulec - sekretarz oraz prowadzenie Kroniki, opieka nad archiwum Klubu, sprawy członkowskie, ekspedycja komunikatów, prowadzenie zespołu redakcyjnego.
  4. Tadeusz Żelazny – zastępca sekretarza,
  5. Tadeusz Dziurzyński – skarbnik.
  6. Małgorzata Mazur - I z-ca skarbnika, gospodyni wieczorów klubowych. 
  7. Danuta Rypeść - II z-ca skarbnika, rozdział chatek klubowych, gospodyni wieczorów klubowych,
  8. Julian Ślusarczyk - członek Rady d.s. łączności, organizator prelekcji klubowych,
  9. Bogdan Jakubowski - TRW GOT przy KKPTG oraz łącznik z Kołem nr 102 PTTK,
  10. Liwiusz Matus – członek Rady.

Gospodarze schronów klubowych:

Chatka Władka – Stefan K. Rzonca i Małgorzata Mazur,

Wilcza Chata – Tomasz Poller.

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Sasadeusz – przewodniczący,

Jan Wypartowicz - v-ce przewodniczący,

Krzysztof Bohosiewicz – sekretarz.