Od października 2001 r. przy KKPTG działa Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Weryfikuje odznaki od "Popularnej" do "Małej Złotej".

 

Prowadzenia TRW podjęli się koledzy:

 

Bogdan Jakubowski

Tadeusz Żelazny

Stefan Rzonca

Jacek Ormicki

 

 

Zapraszamy w poniedziałki w godz. 18-19 na ul. Jagiellońską 6a, (Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK) - wejście bramą jak do Domu Aukcyjnego "Rempex", II p.

 

 

UWAGA !

 

GOT "duże" i "Za wytrwałość" weryfikuje wyłącznie

 

Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków

(Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK)

 

UWAGA ZDOBYWAJĄCY GOT PTTK

 

Terenowy Referat weryfikacyjny GOT PTTK przy KKPTG informuje:

 

1. Podstawą wpisu punktów w książeczkach GOT jest punktacja zawarta w publikacji COTG PTTK

Górska Odznaka Turystyczna PTTK. Odznaki Narciarskie PTTK. Regulaminy. Trasy punktowane,

Kraków 2014. Wyd. XXVII, która jest do nabycia w Biurze Turystyki Aktywnej,

Kraków, ul. Jagiellońska 6 (parter) oraz w niektórych jednostkach i schroniskach PTTK.

 

2. Punktację wycieczek nie ujętych w zestawie tras punktowanych oblicza się wg paragrafu 6, pkt 1

ww. publikacji (str 13).

Pewną pomocą w tym przypadku mogą być też poniższe publikacje:

a/ Regulamin Got PTTK z 1977 r. i jego poprawiona wersja z 1989 r. (należy uwzględnić

dezaktualizację niektórych tras wynikającą m.in. ze zmian w zagospodarowaniu terenu

i regulacji związanych z ochroną przyrody)

b/ wydawnictwa KKPTG w serii Skarbczyk Przodownika TG zawierające punktację pasm słowackich

oraz czeskich Sudetach od grupy Kralickiego Sneznika, przez Jesenik  po Zlatohorską Pahorkatinę ( w planach kolejne czeskie, partie sudeckie).

c/ publikacja: M. Staffa – Sudety Czeskie. Szlaki znakowane. Wrocław 1991

d/ przewodniki: T. Darmochwał – Beskid Niski (polski i słowacki)

T. Darmochwał – Beskid Sądecki. Lubovnianska Vrchovina

R. Sołowiej       – Słowacki Raj

S. Adamczyk     – Niżne Tatry (wszystkie Agencja TD)

D. Dyląg            – Gorgany (Rewasz)

K. Bzowski        – Gorgany (Bezdroża)

K. Kwiecień       – Czarnohora (Bezdroża)

e/ uzupełniający zestaw punktacji z terenu Pasma Pewelskiego, grupy Lasku i Zagrodzkiego Gronia,    grupy Mędralowej i Pasma Jałowieckiego zawiera publikacja KKPTG Skarbczyk Przodownika TG – Okolice Chatki Władka.

 UWAGA! Wszystkie wymienione publikacje dostępne są na miejscu w Centralnej Bibliotece   Górskiej PTTK ul. Jagiellońska 6 (II piętro).

Punktacja części pasm słowackich, czeskich i ukraińskich dostępna jest na stronie internetowej COTG PTTK: www.cotg.pttk.pl (wybrać: Górska Odznaka Turystyczna,  aktualna punktacja tras – poza granicami).

Punktacja obejmująca pozostałą część pasm gór słowackich będzie dostępna również na stronie KKPTG: http://www.kkptg.pl/ (należy wybrać:  punktacja GOT).

  

Pomoc w wypełnianiu Książeczek GOT PTTK można uzyskać na dyżurach KKPTG w poniedziałki

w godzinach 18.00 – 18.45, COTG PTTK, ul. Jagiellońska 6, sala 17, II piętro (wejście koło galerii lub główne).

 

Prosimy o czytelne i staranne wypełnianie książeczek, zgodnie z regulaminową instrukcją, pełne informacje personalne (str. 2) i sumowanie punktów na każdej stronie.