Prelekcje klubowe 2017/2018

 

- 13.11.2017 r. „W poszukiwaniu mojej Galicji” –  Jacek Płonczyński

- 20.11.2017 r. „Mołdawia – od Dniestru do Karpat” – Stanisław Figiel    

- 27.11.2017 r. „Brazylia: miasta, uniwersytety, Nova Polonia” – Jacek Leśkow

- 04.12.2017 r. „Październik w górach” (Alpy) – Wojciech Biedrzycki

- 11.12.2017 r. „Przez góry i doliny Montany” – Henryk Łukasik

- 08.01.2018 r. „W górach Grecji” – Kazimierz Kluczewski

- 15.01.2018 r. „Działalność sądów miejskich w XVII i XVIII w. w świetle oryginalnych dokumentów” – Stefan Rzonca

- 22.01.2018 r. "Początki narciarstwa polskiego. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie 1907-1939" – Jerzy Kapłon                                                                     

- 29.01.2018 r. „Oman – tradycja, kultura, góry” – Janina Janeczek

- 05.02.2018 r. „W górach Tienszan” – Wojciech Sowa

- 12.02.2018 r. „Wzdłuż Atlantyku śladami Antoine’a de Saint-Exupéry” (Maroko – Sahara Zachodnia) – Jacek Płonczyński          

- 19.02.2018 r. „Bhutan” – Bronisław Pietruszka 

- 26.02.2018 r. „Beskid Niski po trzykroć” – Jacek Ormicki

- 05.03.2018 r. „Polska na weekend – miejsca wyjątkowe w skali świata” – Albin Marciniak

- 12.03.2018 r. „Rumuńskie Karpaty Południowe – Siedmiogród” – Julian Ślusarczyk

 

Prelekcje odbywają się w poniedziałki od godz. 19.00 na I piętrze (sala konferencyjna) lub II piętrze (sala nr 17) Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, 

ul. Jagiellońska 6/6a (wejście pierwszą lub drugą bramą po prawej, idąc od ul. Szewskiej).  

                                                               

Zapraszamy!