KRAKOWSKI KLUB  PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ 

ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej 

Kraków ul. Jagiellońska 6a, s. 17 (IIp)

www.kkptg.pl

Kraków, 4.06.2018 r.

 

Komunikat 2/2018

 

1.  Pożegnanie WILCZEJ CHATY.

Po 27 latach użytkowania, z dniem 30.04.2018 r., Klub zrezygnował z dalszej dzierżawy schronu „Wilcza Chata” w osiedlu Gabańka nad Szczawnicą. Jak sygnalizowaliśmy we wcześniejszych komunikatach członkowie Klubu wykorzystywali schron coraz rzadziej. Ponadto w przypadku dalszej eksploatacji schron wymagałby kosztownych prac remontowych, stąd powyższa decyzja była jedynym sensownym rozwiązaniem.

„Odkrywcą” chaty w 1989 roku był Marian Knap. Dzięki poświęceniu i uporowi liderów ekipy remontowej (Marian Knap, Tadeusz Plinta, Julian Ślusarczyk i kilkanaście innych osób) 25 i 26 maja 1991 roku odbyło się oficjalne otwarcie „Wilczej Chaty”. Schron gościł nie tylko klubowiczów, ale też członków ich rodzin i znajomych, a także uczestników organizowanego przez nasz Klub ogólnopolskiego zlotu klubów górskich.

Rada Klubu dziękuje gospodarzom schronu: Julkowi Ślusarczykowi i Tomkowi Pollerowi oraz tym klubowiczom i innym osobom, które wniosły jakikolwiek wkład w tworzenie i utrzymanie tego – być może najładniej położonego – klubowego obiektu. Przy tej okazji warto też wspomnieć nieżyjącego już gospodarza schronu Staszka Forysia. Członków Klubu zainteresowanych szczegółami o początkach „Wilczej Chaty” polecamy GOTEK z 1991 r. Czy to naprawdę koniec? Jako schronu klubowego – na pewno tak. Być może pojawi się szansa, w innej formule(np przez pośrednictwo), chata mogła służyć klubowiczom. Jeżeli taka możliwość się pojawi, to niewątpliwie o tym powiadomimy.

  

2. Kalendarium.

* 03-04.03.2018 r. udział przedstawiciela KKPTG (Andrzej Łączyński) w Krajowej Konferencji Aktywu Górskiego PTTK (Sanok – Olszanica);

* 05.03. 2018 r.  prelekcja „Polska na weekend – miejsca wyjątkowe w skali świata” – Albin Marciniak;

* 12.03.2018 r.   prelekcja „Rumuńskie Karpaty Południowe - Siedmiogród”  – Julian Ślusarczyk;

* 24.03. 2018 r.  wycieczka: Myślenice – Dalin – Barnasiówska – Sułkowice  –  prow. Jerzy Mikulec;

* 26.03.2018 r.   klubowy wieczór przedświąteczny;

* 12.05.2018 r.  wycieczka krajoznawcza Pogórze Rożnowskie: Rożnów – Dzierżaniny – Paleśnica – Jamna – skała „Wieprzek” - Bukowiec (ścieżka „Diabelskie Skały”) - Bruśnik (wieża na Styrkach) – most skalny Diable Boisko - Jastrzębia  -  prow. Jerzy Mikulec;

*17-20.05.2018 r. udział przedstawiciela KKPTG (Julian Ślusarczyk) w XXXVIII Ogólnopolskim Zlocie Klubów Górskich PTTK w Górach Świętokrzyskich (Kielce Karczówka).

  

3. Planowane imprezy.

* 16.06.2018 r.   wycieczka „senioralna”: Stronie PKP – Kamionka (512) – os. Kamieniec – Ostra Góra (382) – Barwałd Średni (ok. 11 km, bez większych podejść) – zgłoszenia do Jerzego Mikulca;

* 30.06.2018 r. wycieczka „Pogórze nieznane”: Tarnawska Góra – Dolina Tarnawki – Góra Słupska – Słupia – Bojańczyce – org. Stefan Rzonca. Szczegóły na dyżurach klubowych;  

* 14.07.2018 r. wycieczka: Klikuszowa – Polana Łapsowa – Nowy Targ;

* 08.09.2018 r.  wycieczka „senioralna”: Leńcze – Kępki – Ostry Dział – Barglica – Pochów -  Ostra Góra – Krzywaczka;

* 11.10. 2018 r.  53 Walne Zebranie (sprawozdawczo-wyborcze) KKPTG

* 13-15.10. lub 20-21.10.2017 r. wycieczka pozebraniowa:

        a/ Góry Czerchowskie

        b/ Góry Leluchowskie.

Szczegóły w komunikacie 3/2018.

* 20.10.2018 r. (o ile termin ten nie będzie kolidował z rezerwowym terminem wycieczki pozebraniowej) wycieczka krajoznawcza „Pogórze Ciężkowickie cz. 3”: Szynwałd –Zalasowa – Joniny – Kowalowa – Jodłowa – Swoszowa – Szerzyny – Ołpiny (cmentarze wojenne nr 34 i nr 35) – Olszyny – Jodłówka Tuchowska – Tuchów – Meszna Opacka – Kopaliny/Łowczówek (cm. woj. nr 171) – Słona Góra (cm. woj. nr 175, nr 176 i nr 177) – Poręba Radlna.

  

4. Działalność członków KKPTG .

* 13.12.2017 r. została powołana Rada Naukowa Tatrzańskiego Parku Narodowego i jej członkiem został Jerzy Kapłon;

* przewodniczącym KTG ZG PTTK został wybrany Jerzy Gajewski, a członkiem Komisji został Mateusz Murzyn;

* ukonstytuowała się Podkomisja Programowa KTG ZG PTTK. Przewodniczącym ponownie został Andrzej Łączyński, a w jej skład weszli m.in. Jacek Płonczyński, Artur Rotter i Stefan Rzonca. Wśród konsultantów Podkomisji są m.in. Jerzy Mikulec, Wiesław Wójcik i Janusz Zdebski;

* 7.04.2018 r. w czasie Nadzwyczajnego Zjazdu PTTK Marianowi Garusowi wręczono Srebrny Krzyż Zasługi – serdecznie gratulujemy!

 

5. Zapowiedź okresowej zmiany.

Wstępnie sygnalizujemy pierwszą od kilku dekad zmianę terminu naszych dyżurów klubowych. W okresie prelekcji sezonu 2018-2019 (listopad- marzec) na dyżury klubowe zaprosimy w godz. 1730 – 1825, zaś na prelekcje w godz. 1830-2000. Potrzeba zmiany „ tradycyjnych” terminów wynika z konieczności dostosowania się do harmonogramu dyżurów pracowników COTG.

 

6. W imieniu gospodarza „Chatki Władka” zwracamy się z prośbą o podarowanie do schronu być może już niepotrzebnego, ale sprawnego odkurzacza, gdyż poprzedni, służący w schronie od  dwóch dekad „is dead”. Równocześnie zachęcamy do spędzenia części wakacji w tym jedynym obecnie schronie klubowym – obecnie zajęte są terminy: 8-22.07., 25-29.07. i 22-30.08.

 

7. Imprezy KTG Oddziału Krakowskiego PTTK.

* 10.06. Łopień Zach. (Beskid Wyspowy) ;

* 24.06. Golców + cmentarze wojenne nr 369, nr 368 (Beskid Wyspowy);

* 09.09. Wysoka (Beskid Średni);

* 23.09. Śnieżnica + cmentarz wojenny nr 364 (Beskid Wyspowy);

* 08.10. Hala Krupowa (Beskid Żywiecki).

Szczegóły na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTTK lub u kol. Mariana Garusa..

 

9. W imieniu Rady Klubu życzymy Koleżankom i Kolegom pomyślnego sezonu wakacyjnego, ciekawych wycieczek i wypraw na krajowych i zagranicznych szlakach.

  

za Radę KKPTG sekretarze

Jerzy Mikulec i Tadeusz Żelazny