Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 26 lutego 2018 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

 

Jacka Ormickiego

 

„Beskid Niski po trzykroć” 

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl