Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 12 lutego 2018 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

 

Jacka Płonczyńskiego

„Wzdłuż Atlantyku” 

(Maroko – Sahara Zachodnia)

Śladami Antoine’a de Saint-Exupery

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl