Zapraszamy

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 29 stycznia 2018 o godz. 19.00

na foto-prelekcję

Marty Janeczek

 

„Oman – tradycja, kultura, góry”

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl