Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 22 stycznia 2018 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

 

Jerzego Kapłona

 

„Początki narciarstwa polskiego. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie 1907-1939”

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl