Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 15 stycznia 2018 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

 

Stefana Rzoncy

 

„Działalność sądów miejskich w XVII i XVIII w. w świetle oryginalnych dokumentów”

 

     

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl