Zapraszamy do
Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej
przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie
w środę 3 stycznia 2018 r. o godz. 18:00
na foto-prelekcję

Jacka Płonczyńskiego

„Cypr – jeszcze Europa, już Azja”