Uczestnicy wycieczki po-zebraniowej w komplecie, na Obidzy 15.10.2017