Nasi na wschodzie słońca na Babiej Górze 3/4 czerwca w Roku Babiej Góry.