Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 13 marca 2017 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

Urszuli Ormickiej

 

Walery Eljasz-Radzikowski

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl