Ukazało się właśnie najnowsze  wydanie kwartalnika „TATRY” (wiosna 2016, nr 56),

a w nim artykuł naszego kolegi Krzysztofa Wojnarowskiego,

 

na temat Michała Jagiełły,a także ich wspólnych przedsięwzięć.