Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 27 lutego 2017 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

Kazimierza Kluczewskiego

 

„Dolpo” Himalaje Zachodniego Nepalu

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl