Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 6 lutego 2017 o godz. 19.00

na foto-prelekcję Jacka Piekarskiego

 

IZRAEL - współczesność i historia

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl