Szanowni Państwo!

W listopadzie 2015 r. nasz 29-letni zięć Kacper Kurek (cztery miesiące po ślubie), uległ bardzo rzadkiej chorobie, udarowi rdzenia kręgowego, co spowodowało uszkodzenie rdzenia w części piersiowo-szyjnej i w efekcie paraliż od klatki piersiowej w dół (porażenie cztero-kończynowe). Po dwóch miesiącach pobytu w klinice neurologicznej UJ Kacper został przeniesiony na oddział rehabilitacji neurologicznej szpitala im. Rydygiera, gdzie w trakcie zajęć rehabilitacyjnych uległ złamaniu kości udowej, co w znacznym stopniu utrudniło dalszą rehabilitację. Łącznie w szpitalu im. Rydygiera Kacper przebywał przez pięć miesięcy, co wyczerpało możliwości rehabilitacji w ramach NFZ. Od lipca 2016 r. Kacper zamieszkuje u nas w odpowiednio przystosowanym mieszkaniu (rampa umożliwiająca wjazd wózka, wydzielony pokój ze „szpitalnym” łóżkiem, łazienka przystosowana dla potrzeb osoby niepełnosprawnej na wózku). Przez cały ten czas  Kacper dojeżdża na rehabilitację do prywatnego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM. Działania te przynoszą widoczne efekty, m.in. nastąpiło wzmocnienie mięśni brzucha, usprawnienie funkcjonalności rąk umożliwiające przesiadanie się z łóżka na wózek i samodzielne poruszanie się na wózku. Zawdzięczamy to w dużej mierze ofiarności Państwa, za co serdecznie dziękujemy!

Jednak Kacper nadal wymaga praktycznie codziennej rehabilitacji (5 dni w tygodniu - koszt ok. 350 zł/dziennie). Ponieważ całą naszą nadzieję pokładamy w kontynuowaniu rehabilitacji zwracamy się do Państwa ponownie z gorącą prośbą o wsparcie Kacpra

Aktualnie funkcjonuje subkonto w Caritas  Archidiecezji Krakowskiej, ul. Ossowskiego 5 Kraków, założone w celu zbierania środków finansowych na leczenie, rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny dla Kacpra Kurka.

Wpłat można dokonywać na kilka sposobów:

  1. Wpłaty z odpisu 1% podatku przy rozliczeniu rocznym PIT - należy wpisać KRS Caritas Archidiecezji Krakowskiej: nr KRS 0000207658 z dopiskiem „leczenie Kacper Kurek”
  2. Wpłaty z tytułu darowizn od osób fizycznych. (odliczenia od dochodu przekazane na rzecz organizacji  prowadzących działalność pożytku publicznego – art.26 ust.1 pkt 9 lit. a ustawy)
  3. Wpłaty z tytułu darowizn od osób prawnych. (odliczenia od dochodu przekazane na rzecz organizacji  prowadzących działalność pożytku publicznego – art.26 ust.1 pkt 9 lit. a ustawy)

Wpłaty można przekazywać na konto złotówkowe: z dopiskiem „leczenie Kacper Kurek”

Caritas  Archidiecezji Krakowskiej, ul. Ossowskiego 5 Kraków

konto bankowe Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Kraków  (PLN) nr:

58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 

Jeżeli ktoś z Państwa widziałby możliwość poszerzenia kręgu wsparcia dla Kacpra, to bardzo o to prosimy.

Za wszelkie formy pomocy serdecznie dziękujemy.

Teresa i Tadeusz Żelazny