Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 16 stycznia 2017 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

Wojciecha Komusińskiego

„W Alpach Francuskich”

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl