Zapraszamy
do COTG PTTK
ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,
 sala konferencyjna, I piętro,
w poniedziałek 5 grudnia 2016 o godz. 19.00
na foto-prelekcję

Jakuba Żmudy

„Góry z widokiem na morze, Korsyka”Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl